Urządzenia czyszczące i olejujące do palet i szalunków

Dodatkowe wyposażenie, takie jak urządzenia do czyszczenia szalunków i palet oraz olejarki, optymalizuje proces produkcyjny i ogranicza ręczną ingerencję w cykl produkcyjny.

Urządzenie do czyszczenia palet oczyszcza powierzchnie palet z przylegających do nich pozostałości betonu. Do tego celu wykorzystywane są skrobaki, szczotki taśmowe, szczotki walcowe lub nawet szczotki garnkowe.

Olejarka paletowa zapewnia automatyczne spryskiwanie palety szalunkowej olejem.

Urządzenia do czyszczenia i oliwienia szalunków czyszczą je i oliwią, aby można je było ponownie ustawić w nowym cyklu, ręcznie lub automatycznie.

URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA PALET SMART CLEAN

URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA SZALUNKÓW SMART CLEAN