Nasze działania na kolejnych etapach realizacji projektu obejmują:

  Uzgodnienia potrzeb i możliwości na drodze konsultacji między potencjalnymi dostawcami i odbiorcami technologii;
  Wsparcie techniczne na etapie wstępnych ustaleń podczas spotkań w siedzibach klientów w Polsce lub u naszych partnerów za granicą;
  Organizację i obsługę wizyt w obiektach referencyjnych w kraju i za granicą;

◎  Obsługę i tłumaczenie spotkań roboczych w trybie zdalnym;
◎  Przygotowanie tłumaczeń ofert, dokumentacji technicznej, umów i layoutów;
  Pośredniczenie między obiema stronami projektu a instytucjami finansującymi;
  Koordynację dostaw;
  Koordynację montażu, rozruchu i odbioru maszyn i linii produkcyjnych.

Dostarczamy najnowsze informacje o technologiach dostępnych u naszych partnerów, analizujemy potrzeby naszych klientów i prowadzimy obie strony przez proces uzgadniania możliwości i potrzeb, które mogą zaowocować potencjalną współpracą.

Gdy dochodzi do współpracy koordynujemy wymianę informacji działając w obszarze tłumaczeń dokumentacji technicznej, umów i innych niezbędnych dokumentów.

Będąc współodpowiedzialnym za realizację projektu inwestycyjnego stajemy się partnerem i opiekunem polskiego klienta oraz koordynatorem działań dostawcy technologii zza granicy.

Pozostajemy w stałym kontakcie z obiema stronami podczas eksploatacji dostarczonego sprzętu, koordynując serwis i dostawy części eksploatacyjnych i zamiennych.