AFINITAS

AFINITAS – INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY PREFABRYKATÓW Z BETONU

Afinitas jako globalna, kompleksowa, zorientowana na klienta platforma usług i rozwiązań technologicznych dla przemysłu prefabrykacji została utworzona w 2017 roku z inicjatywy Hawkeye Pedershaab Concrete Technologies inc.. Hawkeye zainicjował połączenie spółek oferujących urządzenia i usługi dla branży prefabrykacji w organizacji parasolowej by wzmocnić ich pozycję na rynku oraz uwolnić synergiczny potencjał oferty.

Do grupy Afinitas należą następujące spółki: HawkeyePedershaab, BFS (urządzenia do produkcji wyrobów betonowych, również z mieszanki wilgotnej), New Hampton Metal Fabrication, Spillman (formy do produkcji wyrobów betonowych) i CAM Products, AmifastCastwick Ltd. (oprzyrządowanie i akcesoria).

Połączywszy swoje siły, przedsiębiorstwa te wprowadzają swoje produkty rynek globalny i wypełniają lukę w przemyśle wyrobów betonowych produkowanych zarówno z mieszanki o konsystencji suchej jak i ciekłej.

Aktualnie oferta produktowa Afinitas obejmuje:

Maszyny do produkcji rur betonowych, studzienek i przepustów skrzynkowych (BFS, Hawkeye Pedershaab)

  Maszyny do produkcji betonowych rur ciśnieniowych (BFS)

  Maszyny do produkcji słupów - żerdzi wirowanych (BFS)

  Systemy automatyzacji produkcji wyrobów wet cast

  Systemy do produkcji dennic monolitycznych

  Zautomatyzowane rozwiązania obsługi przemysłowej do produkcji prefabrykatów

◎  Systemy formowania wyrobów z betonu na sucho

◎  Systemy formowania wyrobów z betonu wylewanego na mokro

◎  Instalacje do pierścieni formujących

◎  Dystanse i strzemiona do zbrojenia

◎  I wiele innych

Siedziba Afinitas mieści się w Stanach Zjednoczonych, w Louis. Aktualnie Afinitas zatrudnia ponad 350 pracowników na całym świecie w zakładach produkcyjnych, handlowych i serwisowych w USA, Danii, Niemczech, Włoszech i Indiach, koncentrując się na dostarczaniu klientom solidnych urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych oraz światowej klasy usług na wszystkich kontynentach.