THERMALCURE® - przyspieszanie dojrzewania betonu pod wpływem ciepła promieniowania

thermal-cure

System THERMALCURE® przyspiesza proces dojrzewania betonu generując i dostarczając ciepło promieniowane z rur żebrowanych spiralnie. W rurach w obiegu zamkniętym krąży gorąca woda. Układ umiejscowiony jest pod powierzchnią betonu lub formą do wylewania i jest wyposażony we w pełni zautomatyzowane zawory. Lokalizacja systemu rur pod łożem/stołem/torem/ formą eliminuje powstawanie kałuż na podłodze hali i ze względu na brak skroplin na przykryciu jest idealna dla architektonicznego wykończenia powierzchni prefabrykatów.

Gwarancja Kraft Curing:

• przyspieszona pielęgnacja betonu dzięki promieniowaniu ciepła
• eliminuje problem kondensacji i korozji
• dostępne z palnikiem na olej napędowy, gaz ziemny, gaz propan butan oraz z wykorzystaniem gorącej wody lub wymiennika ciepła z pary • wydajny, niezawodny i łatwy w eksploatacji i utrzymaniu

Korzyści dla klienta:

• podgrzewanie wstępne łóż/stołów/torów/form
• stale wysoki poziom wytrzymałości wstępnej, rozformowywanie prefabrykatów po 10-12h, elementów sprężonych po 16-22h
• temperatura wody od 70 °C do 110 °C, temperatura betonu od 50 °C do 70 °C
• brak wody stojącej na podłodze hali • wolne od śladów po skroplinach architektonicznie wykończone powierzchnie

Prefabrykacja betonu