Inteligentny system obsługi logistycznej

System dostawczy służy do transportu prefabrykatów betonowych do miejsca składowania.

W zależności od produktu, warunków lokalnych i dalszej obsługi jednostek transportowych stosuje się różne rodzaje wózków dostawczych: proste wózki transportowe, wysuwane wózki podnośnikowe lub systemy z dwoma lub trzema zintegrowanymi poprzecznymi wózkami podnośnikowymi.

Przy transporcie pionowych prefabrykatów betonowych konieczne jest zastosowanie regałów pomocniczych.