PDM: Production Data Management System

System Zarządzania Danymi Produkcyjnymi

Wsparcie inteligentnej produkcji poprzez pozyskiwanie, przechowywanie i ocenę danych produkcyjnych

Komponenty systemu PDM PAVE-IT od R&W

 

Aby móc rejestrować i analizować dane produkcyjne z różnych systemów, konieczne jest zastosowanie komunikujących się ze sobą komponentów. R&W wykorzystuje do tego celu powszechnie stosowaną sieć przemysłową Ethernet.

 

Jak odbywa się zarządzanie danymi w betoniarni przy użyciu systemu PDM?

 

System PDM rejestruje dane produkcyjne. By zapewnić zamknięty przepływ informacji od strony mokrej do suchej stosuje się blaty identyfikowalne za pomocą technologii chipów RFID.

Chipy RFID umożliwiają jednoznaczną identyfikację blatu wzdłuż całej drogi produkcyjnej.

Sterownik PLC zbiera istotne dla jakości dane ze sterowników mieszalnika, strony mokrej, strony suchej, urządzeń do pomiaru jakości itp.

Za pomocą nr chipa możliwe jest przyporządkowanie informacji z bazy danych do odpowiednich blatów. Umożliwia to przyporządkowanie do każdego blatu - a tym samym do produkowanej na nim warstwy wyrobów – wielu informacji, jak dane produkcyjne, cechy jakościowe, itp.

Połączenie z systemem pomiaru wysokości wyrobów od R&W pozwala na uzyskanie spójnego zarządzania jakością, ponieważ wszystkie dane dotyczące każdej warstwy wyrobów są dostępne i możliwe do prześledzenia w dowolnym momencie aż do etapu pakowania.

Wahania jakości wyświetlane są natychmiast po stronie suchej i mogą być tam wykorzystane do automatycznego sortowania. Podobnie można udokumentować numery cykli i okresy serwisowania blatów. Zastosowanie systemów pomiaru wysokości od R&W oraz systemu PAVE-IT może znacząco zredukować liczbę reklamacji.

 

PDM od R&W – dla lepszej wydajności produkcji

 

Inteligentnie skorelowane dane produkcyjne i ich oceny są udostępniane użytkownikom w całym
przedsiębiorstwie za pośrednictwem serwera WEB na bieżąco i w obiektywny sposób.

System zarządzania danymi PDM dostarcza aktualnych i wiarygodnych danych ze wszystkich obszarów produkcji. Ich analiza umożliwia podjęcie właściwych decyzji na poziomie zarządzania firmą.