SYSTEM VIHY MULTICAST - DO SZEROKIEJ GAMY WYROBÓW

System Multicast - wielofunkcyjny system do produkcji przepustów skrzynkowych, rur i kręgów jest oczywistym wyborem w sytuacjach, gdzie elastyczność produkcji jest koniecznością.

W skład systemu wchodzi kompleksowa gama stanowisk produkcyjnych: stacji formujących i urządzeń wibracyjnych, co pozwala na konfigurowanie maszyn o szerokich możliwościach produkcyjnych przeznaczonych m.in. do wyrabiania rur o średnicy do 3600 mm, rur z wkładką i studzienek oraz przepustów skrzynkowych o wymiarach 4,0 m x 4,0 m.

Ustawienia maszyny można łatwo zmieniać by przełączać produkcję między różnymi wymiarami i wyrobami - bez uszczerbku dla wydajności lub jakości. Tym samym jedna maszyna może wytwarzać szeroką gamę wyrobów przy użyciu zmechanizowanych procesów, które są kontrolowane z centralnej konsoli operatora lub z oddzielnych układów sterowania na sprzęcie.

VIHY® MULTICAST wielofunkcyjny system do produkcji kręgów, rur i przepustów skrzynkowych

Jakie wyroby można produkować na maszynie VIHY® MULTICAST?

Wydajność

W zależności od modelu i konfiguracji maszyny oraz produkowanych produktów, VIHY Multicast może rocznie wyprodukować do 55.000 ton produktów.

Modele

Maszyny wibracyjne VIHY MULTICAST z rdzeniem centralnym

SCC 150SCC 200SCC 250XL SCC 300SCC 360
ŚredniceRury: DN 300 – 1500
Studzienki:
do DN 2000
DN 300 – 2000DN 300 – 2500DN 300 – 3000DN 600 – 3600
Długości3000 mm3000 mm3000 mm300 - 3000 mm300 - 3000 mm

Maszyny wibracyjne VIHY MULTICAST z wibracjami pionowymi

SCV 120SCV 150SCV 200SCV 250SCV 300BC 300BC 360
ŚredniceDN 300 – 1200DN 300 – 1500DN 300 – 2000Rury: DN 600 - 2500 i inne do 1800 x 1800Rury: DN 600 - 3000 i inne do 2500 x 2500Rury: DN 600 - 3000 i przepusty do 2500 x 2500 Rury: DN 600 - 3000 i przepusty do 2500 x 2500
Długoścido 2000 mmdo 2000 mmdo 2000 mmdo 2500 mmdo 2500 mmdo 2500 mmdo 2500 mm

Różnorodne konfiguracje maszyn

Seria maszyn Multicast obejmuje szeroki zakres stacji produkcyjnych, podajników betonu i systemów wibracyjnych, które pozwalają producentom skonfigurować sprzęt dostosowany do ich specyficznych wymagań. Ta elastyczność zapewnia opłacalny sposób rozpoczęcia lub rozbudowy zakładu.

Multicast może być wyposażony w ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne sterowanie. Dodatkowo, maszyna może być dostarczona z szeroką gamą rozwiązań manipulacyjnych, aby zapewnić wydajny przepływ produkcji.

Maszyny Multicast są dostępne w układzie jedno- lub dwustanowiskowym. Każda stacja może być skonfigurowana niezależnie pod względem wielkości i/lub rozmiaru i/lub systemu wibracyjnego. Pozwala to na produkcję praktycznie każdego rodzaju rur, przepustów skrzynkowych lub produktów studziennych.

W porównaniu z maszyną jednostanowiskową, dwie stacje dają większą wydajność, większą wszechstronność i większą elastyczność produkcji. Inwestycja w podwójną stację może być realizowana etapami, aby utrzymać niski próg inwestycji początkowej.

Idealne rozwiązanie dla rur z wykładziną i przeciskowych

Multicast jest szczególnie dobrze przystosowany do specjalnych zastosowań, takich jak rury z wykładziną i rury przeciskowe. Maszyna może być dostarczona w specjalnej wersji 3m, która jest preferowaną długością dla rur przeciskowych.

Ponadto Multicast może być wyposażony w pneumatyczny układ do produkcji rur betonowych z wykładzinami z HDPE, PVC i GRP.

Wszystkie te cechy umożliwiają producentom betonu oferowanie szerokiej gamy wyrobów infrastrukturalnych za pomocą jednej linii.

Unikalne rozwiązania w zakresie przepustów skrzynkowych

VIHY Multicast - system do produkcji przepustów skrzynkowych - może być wyposażony w różne systemy wibracji dostosowane do produkcji przepustów skrzynkowych. Dostępne są stoły wibracyjne, które mogą pomieścić przepusty skrzynkowe, jak również zsynchronizowane systemy wibracji rdzenia i płaszcza.

Dostępne są formy stałe i modułowe. Formy modułowe i elementy pierścienia formującego można skonfigurować tak, aby za pomocą jednego zestawu komponentów produkować przepusty o wielu różnych rozmiarach.

Korzyści dla klienta:

 Wibrator rdzeniowy SCC: precyzja wykonania i smarowana olejem konstrukcja wibratora pozwalają na osiągnięcie prędkości i mocy nieporównywalnych z konkurencyjnymi wibratorami. Zastosowanie wibratora rdzeniowego umożliwia uzyskanie maksymalnej mocy zagęszczania, zmniejszenie zużycia cementu i maksymalizację zagęszczenia betonu.

 Wibrator SCV (zsynchronizowane wibracje): wydajny, wbudowany system wibracji rdzenia z napędem elektrycznym pozwala na produkcję wysokiej jakości wyrobów i przyspiesza wymianę form.

Wibratory SCV mogą być przeznaczone do każdego rodzaju rdzenia, co eliminuje konieczność przełączania wibratorów z rdzenia na rdzeń podczas przezbrajania.

 Stół wibracyjny VIHY: pozwala na optymalną produkcję wielu trudnych do zagęszczania kształtów, trudnych do wykonania przy użyciu tradycyjnego procesu wibracji rdzenia. Kształty te obejmują gamę wyrobów płaskich, kwadratowych i nieregularnych. Stół wibracyjny znacznie poszerza elastyczność produkcji Multicasta.

 Automatyczne podajniki betonu sterowane laserowo X-Y: sterowane komputerowo podajniki
betonu X-Y automatycznie śledzą obwód wyrobów niekolistych, takich jak przepusty skrzynkowe lub rury eliptyczne, umożliwiając sterowane automatycznie dozowanie. Podajniki X-Y stosowane są również do podawania mieszanki do maszyn wyposażonych w drugie stanowisko produkcyjne.

 Półautomatyczna praca z laserową kontrolą napełniania: aby umożliwić automatyczne podawanie mieszanki, podajnik Multicast może być wyposażony w laser do ciągłego monitorowania poziomu napełnienia formy. Podawanie mieszanki automatycznie zatrzymuje się po jej napełnieniu.

 Obrotowy system platform operatora: formy otoczone są podestem operatora na poziomie podłogi. Platformy te umożliwiają bezpośredni i bezpieczny dostęp do form podczas produkcji oraz podczepianie i odstawianie wyrobów za pomocą dźwigu.

◎  Opcjonalnie:

  • system głowicy prasującej
  • system szybkiej wymiany formy
  • podwójny zestaw form zewnętrznych dla zwiększenia produkcji
  • stopnie studzienek odlewanych na miejscu
  • automatyzacja kotew