Systemy do transportu wyrobów betonowych

Rury betonowe, kręgi i przepusty skrzynkowe to ciężkie, trudne do przenoszenia i łatwe do uszkodzenia wyroby, zwłaszcza kiedy mają być przetransportowane jeszcze przed procesem pielęgnacji.

By zapewnić sprawny obieg wyrobów w zakładzie HawkeyePedershaab i BFS oferują pełną gamę zautomatyzowanych rozwiązań, które są odpowiedzią na wszelkie problemy związane z transportem wyrobów betonowych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o bezpieczny transport świeżo wyprodukowanej rury betonowej o średnicy 300 mm z maszyny do produkcji rur do obszaru pielęgnacji, gdzie najmniejsze przyspieszenia mogą uszkodzić wyrób, czy też o transport utwardzonej rury betonowej o średnicy 3000 mm i wywiezienie jej z budynku w stanie nietkniętym przez ludzkie ręce, Afinitas oferuje wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji tych zadań.

Połączona pod szyldem Afinitas oferta HawkeyePedershaab i BFS obejmuje rozwiązania do obsługi niemal każdego możliwego wyrobu betonowego: systemy do obróbki rur okrągłych, eliptycznych, przepustów skrzynkowych, pionów studzienek, stożków, korytek ściekowych, podstaw i płyt - oraz ich kombinacji.

AUTOMATYCZNE ŻURAWIE ROZFORMOWUJĄCE

Afinitas oferuje automatyczne i niezawodne rozwiązania do przenoszenia świeżych rur betonowych z maszyny do obszaru pielęgnacji - niezależnie od tego, czy jest to maszyna samozaciskowa, suwnicowa czy głowica formująca.

W wielu zakładach prefabrykacji jest to często najbardziej krytyczny element automatyki, od którego zależy utrzymanie wydajności i produktywności zakładu na najwyższym poziomie każdego dnia.

Korzyści:

◎  Zmniejsza nakłady pracy i zapewnia stałe czasy cyklu maszyny

◎  Zwiększa bezpieczeństwo zakładu, utrzymując pracowników z dala od ryzykownych zadań

◎  Zaawansowane systemy napędu i pozycjonowania zapewniają precyzyjną kontrolę wszystkich ruchów

◎  Wysokowydajne zintegrowane systemy sterowania procesem

◎ 
Dostępne w wielu konfiguracjach i przystosowane do pracy zarówno w zakładach z ruchomą podłogą, jak i w zakładach otwartych.

SYSTEMY RUCHOMYCH PODŁÓG

Skutecznym sposobem pielęgnacji wyrobów betonowych jest zastosowanie systemu ruchomych podłóg.

System taki umożliwia natychmiastowe wprowadzenie wyrobów betonowych do środowiska o kontrolowanej wilgotności i temperaturze oraz przeprowadzenie ich przez starannie kontrolowany proces pielęgnacji. W  wyniku tego procesu w ciągu około 6-8 godzin uzyskuje się wystarczająco utwardzony produkt, który może być bez obaw przenoszony w sposób automatyczny.

Systemy ruchomych podłóg Afinitas składają się z szeregu dużych, płaskich palet, na których umieszczane są wyroby betonowe.

Palety poruszają się po szynach zamontowanych w podłodze i są dokładnie kontrolowane przez zamontowane w podłodze gumowe koła napędowe. Przesuwają one wyroby betonowe przez komory pielęgnacji wstępnej, właściwej i końcowej i ostatecznie do automatycznej stacji rozładunkowej, gdzie utwardzone wyroby są zdejmowane z palety.

Następnie urządzenie wraca do maszyny produkcyjnej po kolejne wyroby.

 

Korzyści:

◎  Gumowe koła napędowe o zmiennej częstotliwości umożliwiają ostrożne przyspieszanie i zwalnianie produktów betonowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu

◎  System RFID dla każdej płaskiej palety zapewniający właściwą identyfikację produktów w całym procesie produkcyjnym.

 

MANIPULATORY DO USUWANIA PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO / FORMUJĄCEGO Z RUR

Do zautomatyzowanych wytwórni betonu, w których stosuje się tymczasowe pierścienie formujące a nie podkłady mocujące, Afinitas oferuje manipulatory, które usuwają pierścień z rury betonowej lub kręgu po wstępnym związaniu betonu i zwracają go do maszyny w celu ponownego użycia.

Jest to kluczowy element bezpieczeństwa w zakładzie, ponieważ zapobiega wchodzeniu pracowników zakładu do obszarów, w których działa automatyczny sprzęt.

Ponadto Afinitas oferuje rozwiązania do przenoszenia i zwrotu pierścieni mocujących zarówno dla systemów dojrzewania z ruchomą podłogą, jak i systemów dojrzewania z otwartą podłogą, opartych na suwnicach.

Korzyści:

◎  Eliminacja kosztownej pracy w zakładzie

◎  Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu poprzez utrzymanie pracowników z dala od urządzeń automatycznych

◎  Automatyczne dopasowanie do wszystkich rozmiarów pierścieni formujących / mocujących

◎  Możliwość dostosowania do układów z podłogą ruchomą, jak i otwartą.

 

AUTOMATYCZNE SUWNICE DO PRZEŁADUNKU RUR

Aby maszyna produkcyjna w zautomatyzowanej wytwórni betonu pracowała z najwyższą wydajnością, ważne jest wyeliminowanie wszelkich "wąskich gardeł" na kolejnych etapach produkcji.

Powszechnym wąskim gardłem w fabryce jest proces usuwania utwardzonych wyrobów betonowych z systemu pielęgnacji w celu zrobienia miejsca dla nowych, świeżych wyrobów.

Afinitas oferuje dla tego procesu liczne rozwiązania dla różnych konfiguracji zakładów, w tym dla zakładów z podłogą ruchomą lub otwartą.

Korzyści:

◎  Eliminuje kosztowną pracę w zakładzie i zapewnia stały czas cyklu maszyny

◎  Zwiększa bezpieczeństwo zakładu poprzez utrzymanie personelu z dala od procesów

◎  Automatyczne dostosowanie do wszystkich rozmiarów wyrobów

◎  Możliwość obsługi wyrobów betonowych o kształtach okrągłych, skrzynkowych, łukowych i owalnych

◎  Miękkie, sterowane komputerowo ruchy zapobiegające uszkodzeniu wyrobu

◎  Możliwość przystosowania do pracy zarówno w zakładach z podłogą ruchomą jak i otwartą.

ZDEJMOWANIE PALET Z UTWARDZONYCH WYROBÓW BETONOWYCH

Jednym z najbardziej czasochłonnych procesów w wytwórni rur lub produktów studziennych jest usuwanie palety z utwardzonego wyrobu.

By sprostać temu zadaniu Afinitas zaprojektował wiele rozwiązań do paletyzacji, z których każde jest dostosowane do konkretnego etapu.

Wykorzystują one kombinację poziomego pneumatycznego uderzania o wysokiej częstotliwości i pionowego hydraulicznego ciągnięcia, co zapewnia szybkie i delikatne usunięcie palety z wyrobu.

W systemach w pełni zautomatyzowanych rura lub krąg są wprowadzane do paletyzatora za pomocą automatycznego manipulatora, a w systemach autonomicznych lub półautomatycznych rura przenoszona jest do paletyzatora za pomocą wózka widłowego lub elektrycznego wózka transportowego.

 

Korzyści:

◎  Eliminuje niebezpieczną i czasochłonną pracę

◎  Chroni palety przed uszkodzeniami spowodowanymi ręcznym uderzeniem młotem kowalskim

◎  Płaska powierzchnia z otworem do czyszczenia poniżej ułatwia sprzątanie

◎  Możliwość wyciągania od zewnątrz lub od wewnątrz palety

◎  Łatwo wymienialne końcówki ciągnące

◎  Możliwość podnoszenia i wyciągania palet okrągłych, kwadratowych, owalnych lub w kształcie łuku

◎  Podczas załadunku za pomocą wózka widłowego możliwość przeładunku wyrobów znajdujących się poza środkiem

◎  Automatyczne dostosowanie do wszystkich rozmiarów palet.

 

USUWANIE PIERŚCIENI Z KIELICHÓW RUR

Usuwanie kielichów (górnych pierścieni) z utwardzonej rury betonowej jest delikatnym, czasochłonnym procesem, który niewłaściwie wykonany może doprowadzić do uszkodzenia lub wyrwania bosego końca - powodując konieczność zezłomowania rury betonowej.

Opatentowany przez firmę HawkeyePedershaab system usuwania pierścienia z kielicha wykorzystuje zasadę "D-Wedge" do usuwania pierścieni eliminującego możliwości uszkodzenia bosego końca.

Systemy demontażu pierścienia HawkeyePedershaab wychwytują wyfrezowany rowek w pierścieniu w dwóch lub czterech punktach i wykorzystują kombinację pneumatycznego uderzenia i delikatnego pociągnięcia hydraulicznego, co prowadzi do szybkiego usunięcia pierścienia.

W systemach w pełni zautomatyzowanych urządzenie do usuwania pierścieni górnych jest wbudowane w moduł manipulacyjny wyrobu, a w systemach samodzielnych lub półautomatycznych rura jest przenoszona do stacji usuwania pierścienia za pomocą wózka widłowego lub elektrycznego wózka transportowego.

Korzyści:

◎  Eliminuje niebezpieczną i czasochłonną pracę

◎  Chroni pierścienie i kielichy przed uszkodzeniami spowodowanymi przez młoty kowalskie lub upuszczenie

◎  Opatentowany system usuwania "D-Wedge" chroniący końce bose

◎  Łatwo wymienialne końcówki ciągnące

◎  Możliwość wyciągania profili okrągłych, kwadratowych, owalnych lub o kształcie łuku

◎  Równoczesne z usuwaniem palety, co skraca czas cyklu

◎  Automatyczne dopasowanie do wszystkich rozmiarów pierścieni.

 

WYWROTNICE DO WYROBÓW BETONOWYCH

Wśród systemów do transportu wyrobów szczególną rolę odgrywają wywrotnice, których zastosowanie do ciężkich wyrobów o dużych gabarytach znacząco poprawia wydajność zakładu i bezpieczeństwo.

Ponieważ rury betonowe są produkowane i utwardzane w pozycji pionowej, w większości przypadków do ich przechowywania i transportu konieczne jest przechylanie ich do pozycji poziomej.

Ze względu na ciężar wyrobu przechylanie rur betonowych jest jednak czynnością niebezpieczną i czasochłonną.

Automatyczne wywrotnice szybko wykonują tę operację i eliminują człowieka z obsługi, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.

Korzyści:

◎  Eliminuje kosztowną pracę w zakładzie

◎  Zwiększają bezpieczeństwo zakładu, utrzymując pracowników z dala od operacji

◎  Możliwość przenoszenia produktów o kształcie okrągłym, prostokątnym, łukowym i owalnym

◎  Miękkie, sterowane komputerowo ruchy zapobiegają uszkodzeniu produktu.

SYSTEMY SORTOWANIA RUR BETONOWYCH

Jedną z zalet i cech charakterystycznych systemów produkcji na masową skalę jest ich zdolność do jednoczesnego wytwarzania dwóch, a nawet trzech rozmiarów rur betonowych.

Taka seryjna produkcja zmniejsza nakłady na palety i formy i jednocześnie zwiększa elastyczność zakładu.

W systemach zautomatyzowanych, Afinitas dostarcza systemy sortowania jako ostatni etap zrobotyzowanego procesu przenoszenia rur. Systemy sortowania umożliwiają posortowanie rur na podobne średnice, co ma ułatwić układanie ich na wózkach widłowych.

Afinitas oferuje dwa różne rozwiązania dla tego zadania, wykorzystujące suwnicę pomostową lub stół obrotowy połączony z trzema oddzielnymi szynami wyjściowymi.

Korzyści:

◎  Pozwala to klientowi na wybór systemu, który będzie najlepiej pasował do konfiguracji zakładu

◎  Systemy sortowania o dużej prędkości umożliwiają buforowanie rur betonowych, zapobiegając zatrzymaniu całej linii produkcyjnej przez operatora wózka widłowego

◎  Sortowanie rur na rury o podobnych rozmiarach pozwala na szybkie i logiczne działanie wózków widłowych.

OBRÓBKA KOŃCA BOSEGO I KIELICHA

Aby poprawić wygląd estetyczny rury betonowej, należy usunąć nierówności z wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi złącza na kielichu i bosym końcu rury.

Afinitas zautomatyzował ten proces dzięki zastosowaniu pneumatycznie napędzanych stożków kruszących, które rozdrabniają zgrubienia na krawędzi rury, pozostawiając wyraźne, ostre brzegi połączenia.

Systemy do usuwania nierówności z krawędzi wyrobu można dostosować do potrzeb klienta, aby obejmowały zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne usuwanie nierówności na bosych końcach i kielichach lub dowolną kombinację powyższych.

Korzyści:

◎  Ograniczenie kosztownej i niebezpiecznej pracy

◎  Poprawa estetyki rur

◎  Sterowanie komputerowe dostosowuje  ciśnienie do zużycia końcówki stożka

◎  Łatwa wymiana stożków kruszących ze specjalnej stali narzędziowej A1

◎  Szybki czas cyklu zapobiega sytuacji, w której proces gratowania staje się wąskim gardłem fabryki

◎  Automatyczne dopasowanie do wszystkich średnic rur

◎  Możliwość gratowania rur okrągłych, owalnych i łukowych.

NADRUK NA RURACH BETONOWYCH - WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Afinitas oferuje rozwiązania do drukowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rur.

Urządzenia drukujące są wyposażone w konstrukcję podtrzymującą i prowadzącą urządzenie drukujące, siłownik liniowy oraz 32-zaworową, jednokolorową drukarkę atramentową z pięciolitrowym zapasem atramentu i wskaźnikiem ostrzegającym o niskim poziomie atramentu.

Urządzenia drukujące uruchamiają się automatycznie, gdy wyrób betonowy trafia do stacji znakowania.

Drukarka do rur może drukować szeroki zakres cyfr i liter oraz jest zintegrowana z interfejsem operatora, dzięki czemu wszystkie rury mogą być znakowane za pomocą oznaczenia produkcji, daty, kodu producenta lub logo.

Dodatkowo drukarka może być zintegrowana ze stacją kontroli próżni lub systemem pomiarowym typu kielich/koniec bosy, aby wskazywać pozytywny wynik próby próżniowej.

Korzyści:

◎  Zmniejsza nakład pracy

◎  Umożliwia umieszczanie na rurach dat, informacji o produkcji, kodów producentów i/lub logo

◎  Szybka obsługa zapobiega powstawaniu wąskich gardeł w zakładzie

◎  Automatycznie dostosowuje się do wszystkich rozmiarów rur.