bfs

BFS - światowy lider technologii produkcji prefabrykatów z betonu

Spółka BFS GmbH z siedzibą w południowych Niemczech jest światowym liderem w dziedzinie technologii wytwarzania rur betonowych, kręgów dennych i innych prefabrykatów betonowych wykorzystywanych w budowie profesjonalnej infrastruktury użytkowej.

Początki firmy sięgają roku 1980, kiedy powstała jako Baumgärtner Maschinenfabrik GmbH. Od początku specjalizowała się w technologii produkcji prefabrykowanych elementów systemów kanalizacyjnych, tj. betonowych studzienek (dennic, kręgów, pokryw i zwężek) oraz rur.

W 2002 roku w związku z przekształceniami własnościowymi firmę przemianowano na BFS GmbH (Betonfertigteilsysteme GmbH), a do spółki dołączyła włoska Casagrande – Impianti jako BFS S.r.l..

W ten sposób BFS uzupełnił swoją ofertę o technologię produkcji ciśnieniowych rur i żerdzi wirowanych.

W sumie BFS wyprodukował ok. 400 instalacji do produkcji prefabrykatów betonowych.

W 2018 BFS wraz z Amerykańsko-Duńską firmą Hawkeye – Pedershaab dołączył do amerykańskiej grupy Afinitas.

BFS projektuje i dostarcza w systemie modułowym zarówno półautomatyczne urządzenia składowe, jak również całkowicie zautomatyzowane, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta kompletne zakłady produkcyjne „pod klucz”.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii i know-how firma BFS zdobyła pozycję krajowego i światowego innowatora i lidera.