Seria VIHY MASTERMATIC - superwydajne maszyny do produkcji rur

Maszyna VIHY Mastrematic umożliwia produkcję rur o wysokim stopniu zagęszczenia betonu przy użyciu stosunkowo niewielkiej ilości cementu i produkuje rury z prędkością większą niż jedna na minutę.

Unikalna technologia zagęszczania przez zastosowanie rdzenia wznoszącego maksymalizuje wydajność produkcji i zapewnia najwyższą jakość rur. Dlatego Mastermatic XT jest idealnym rozwiązaniem do masowej produkcji wysokiej jakości rur żelbetowych i niezbrojonych. Wspomniana zaawansowana technologia zagęszczania z rdzeniem wznoszącym umożliwia wypełnianie i rozformowywanie do 45% szybciej niż w przypadku konwencjonalnych procesów z rdzeniem stałym, a także stosunkowo szybkie i równomierne zagęszczanie betonu na całej długości rury.

Aby zmaksymalizować możliwości produkcyjne, w niektórych modelach maszyn można na bieżąco produkować do trzech różnych rozmiarów rur. Mastermatic może być dodatkowo wyposażona w elementy szybkiej wymiany form, które mogą być wymienione w ciągu zaledwie trzydziestu minut.

Wydajność

W zależności od modelu maszyny i produkowanych rozmiarów rur, jednocześnie można wytwarzać do trzech różnych rozmiarów rur. Mastermatic XT jest w stanie wyprodukować do 100 000 ton produktu podczas pracy w systemie jednozmianowym.

Mastermatic superwydajna maszyna do produkcji rur idealnie jest idealnym rozwiązaniem do produkcji:

Zalety systemu:

1. Zagęszczający rdzeń wznoszący:

Opatentowany przez Hawkeye Pedershaab system wibracyjnego rdzenia wznoszącego (CRS) szybko wypełnia formę i zagęszcza beton, umożliwiając produkcję rur o maksymalnej gęstości betonu i minimalnej zawartości cementu.

2. Działanie w pełni zautomatyzowane:

Proces produkcyjny przy użyciu VIHY Mastermatic jest w pełni zautomatyzowany, co pozwala zredukować koszty pracy i umożliwia precyzyjną powtarzalność cykli produkcyjnych, gwarantując, że każdy wyrób jest równie wysokiej jakości jak pozostałe.

Automatyzacja maszyny jest napędzana przez prosty w obsłudze system PLC, który stale rejestruje dane produkcyjne i dostarcza te informacje do analizy ogólnej efektywności sprzętu (OEE).

Przebieg typowego cyklu produkcyjnego Mastermatic:

  • Dedykowane podajniki taśmowe dostarczają beton do formy na każdym stanowisku produkcyjnym maszyny.
  • Dzięki zastosowaniu technologii rdzenia wznoszącego z systemem rotora zagęszczającego (CRS) maszyna szybko napełnia i konsoliduje beton.
  • Zintegrowany proces formowania bosych końców zapewnia precyzyjne i jednolite pozycjonowanie pierścienia profilowego podczas całego cyklu napełniania betonem, co gwarantuje odpowiednią długość rur.
  • Rozładunek może odbywać się automatycznie lub za pomocą wózka elektrycznego. Palety są podawane z tylnej strony maszyny, a gotowe produkty są odbierane z przedniej strony.

3. Wysoka wydajność i elastyczność:

Przy użyciu VIHY Mastermatic możliwa jest produkcja od 80.000 do 100.000 ton wyrobu w systemie jednozmianowym.

W zależności od modelu maszyny i produkowanych wymiarów rur, jednocześnie może być produkowane do trzech różnych rozmiarów rur. Ponieważ każda stacja Mastermatic jest wyposażona w oddzielne taśmy podające i parametry sterowania, maszyna może produkować rury o różnych średnicach na każdej stacji bez uszczerbku dla jakości.

Korzyścią jest niższa początkowa inwestycja w wyposażenie formy i większa elastyczność produkcji.

4. Szybkie przezbrajanie form:

Proste, szybko odłączane mocowania i modułowe komponenty do szybkiej wymiany form eliminują konieczność czasochłonnego ustawiania i regulowania form na maszynie oraz umożliwiają ich wymianę w ciągu zaledwie trzydziestu minut. Pozwala to producentom reagować szybko na nagłe potrzeby rynku.

5. Nie wymaga suwnicy:

Rury są produkowane i rozformowywane w maszynie, co pozwala zredukować koszty budowy i wyposażenia poprzez wyeliminowanie konieczności stosowania suwnicy fabrycznej.

Po zakończeniu procesów napełniania, zagęszczania i formowania bosych końców Mastermatic automatycznie rozformowuje gotowy wyrób i przekazuje go do usunięcia przez wózek z wyrobami lub automatyczne urządzenie odbierające.

Nie jest potrzebna suwnica, co minimalizuje powierzchnię zakładu i obniża koszty inwestycyjne.

6. Obsługa:

Wszystkie procesy produkcji rur w urządzeniu Mastermatic są sterowane komputerowo i w pełni zautomatyzowane.

Dodatkowo, gotowa rura może być automatycznie usunięta z maszyny lub przetransportowana za pomocą wózka.

Wibroprasa Mastermatic może być zainstalowana jako samodzielna maszyna lub zintegrowana z całkowicie zautomatyzowaną linią produkcyjną.

Cechy fakultatywne

Mastermatic może być wyposażony w następujące dodatkowe funkcje:

– Komponenty do szybkiej wymiany formy

– Wibrator VARIO z płynną regulacją amplitudy w procesie produkcyjnym

– Automatyczny podajnik palet/klatek zbrojeniowych z olejarką

– Zautomatyzowany podajnik pierścieni formujących koniec bosy

– Centrowanie zbrojenia

– Ciężarówka do transportu rur

– Ekran akustyczny

VIHY Mastermatic jest dostępna w 3 opcjach:

VIHY® MASTERMATIC RC 60 – produkcja jednej rury na cykl / rura o średnicy 250-600 mm i maksymalnej długości 2,5 m;

VIHY® MASTERMATIC XT 150 – produkcja jednej lub dwóch rur na cykl / rury o średnicach 250-600 mm (dwie rury / cykl) lub 700-1500 mm (jedna rura / cykl) i maksymalnej długości 3 m; opcja szybkiej wymiany formy;

VIHY® MASTERMATIC XT 200 – produkcja trzech, dwóch lub jednej rury na cykl / rury o średnicach: 250- 600 mm (trzy rury / cykl), 700 – 1000 mm (dwie rury / cykl) lub 1050 – 2000 mm (jedna rura / cykl); maksymalna długość rury 3 m.