SYSTEM NAZDORU 3D - szczegółowa kontrola jakości kostki brukowej

◎ Precyzyjna kontrola wysokości i powierzchni wyrobów

◎ Bezpośrednia informacja zwrotna dla optymalizacji produkcji

◎ Mniejsza ilość odpadów

◎ Redukcja kosztów

 

System nadzoru 3D jest rozszerzeniem SHV200 i SHV500 do systemu pomiarowego, który umożliwia kontrolę jakości wszystkich wyrobów na blacie produkcyjnym zarówno pod względem wysokości jak i powierzchni. System montowany jest po stronie mokrej bezpośrednio za wibroprasą. Laserowa technologia 3D umożliwia dokładną analizę jakości: analizowana jest powierzchnia i wysokość wyrobów naraz.

METODA POMIAROWA:

Systemy pomiarowe R&W dokonują analizy wysokości blatu produkcyjnego i wysokości wyrobu.

Czujnik 3D, w połączeniu z 3 punktowymi laserami może zmierzyć wysokość wszystkich wyrobów na blacie produkcyjnym.

System 3D wykorzystuje również wysokość względną między górną krawędzią blatu a górną krawędzią wyrobu do pomiaru wysokości. Ta zasada pomiarowa uniezależnia nasz system od zmieniających się wymiarów i jakości blatów produkcyjnych.

WYKRYWANIE WAD POWIERZCHNI WYROBÓW:

Urządzenie wyświetla wysokości wyrobów z rozdzielczością 0,1 mm. Dokładność pomiaru wynosi +/- 0,5 mm.

Oprócz pomiaru wysokości czujnik 3D może przeanalizować powierzchnię wyrobów pod kątem wad. Umożliwia to specjalna kamera 3D oraz laser o jasnej wiązce. Dzięki temu czujnik jest w stanie dokładnie skontrolować nawet wyroby betonowe w ciemnych kolorach.

Opcjonalnie system może być wyposażony w dodatkową kamerę 2D o wysokiej rozdzielczości z oświetleniem umożliwiającej wykrycie drobnych pęknięć i plam w fakturze wyrobów.

 

ZALETY:

◎ dokładny pomiar wysokości wszystkich wyrobów na blacie produkcyjnym
◎ szczegółowa kontrola kostki pod kątem nieprawidłowości takich jak wypukłości, ubytki, pęknięcia itp.
◎ możliwość rozszerzenia posiadanych systemów pomiaru wysokości od R&W (SHV200 / SHV500)
◎ pomiar świeżo wyprodukowanych wyrobów betonowych na blatach produkcyjnych w obiegu w zakresie wysokości 20-490 mm
 wczesne wykrywanie wad
 redukcja odpadów
 pozyskiwanie i analiza danych

Rejestracja i ocena wad za pomocą oprogramowania SHV - VISU

R&W dla Systemu nadzoru 3D oferuje również oprogramowanie zapewniające użytkownikowi wygodną obsługę, efektywne przechowywanie danych i prostą analizę.

Operator wibroprasy otrzymuje rzeczywisty widok wyprodukowanych wyrobów w kolorowej wizualizacji umożliwiającej łatwe rozpoznanie przebiegu wysokości wyrobów na blacie produkcyjnym. Równocześnie wyświetlane są defekty na powierzchni. Dzięki temu system pomiarowy może być wykorzystany jako niezawodne narzędzie do optymalizacji ustawień linii produkcyjnej.

Dodatkowo system umożliwia prowadzenie analiz statystycznych oraz eksport wartości pomiarowych. Analiza danych statystycznych w oprogramowaniu SHV-Visu 3D zapewnia szybkie i nieskomplikowane możliwości identyfikacji błędów „Hot-Spots“. Przyjazne dla klienta intefejsy dostarczają pomocnych danych do analizy lub do optymalizacji ustawień maszyny.

Możliwe jest również podłączenie do systemu sterowania maszyny produkcyjnej. Oprogramowanie można zainstalować też na dodatkowych komputerach (np. w biurze kontroli jakości).