Ploter / robot wycinający

AUTOMATYCZNY

PRECYZYJNY

ELASTYCZNY

W pełni automatyczny robot szalunkowy SMART SET z dużą precyzją umieszcza szalunek na palecie szalunkowej zgodnie z dostarczonymi danymi CAD. Typy i długości szalunków określone dla specjalnego systemu obiegowego przechowywane są w magazynie. Potrzebne elementy szalunku, które nie wchodzą w skład asortymentu, są nakładane ręcznie na innych stanowiskach produkcyjnych.

Robot szalunkowy jest również w stanie usunąć niepotrzebne szalunki, które rozpoznaje po zeskanowaniu palety.

Precyzyjny i elastyczny robot szalunkowy jest idealną opcją automatyzacji dla produkcji różnych prefabrykatów betonowych.