QUADRIX® - system przyspieszonej pielęgnacji wyrobów przez kontrolowane doprowadzenie ciepła i wilgotności

QUADRIX® System przyspieszonej pielęgnacji wyrobów z betonu firmy KRAFT CURING umożliwia  utrzymanie niezmiennych warunków pielęgnacji w przestrzeni całej komory dojrzewania (temperatura 35 - 38°C, wilgotność: 97 - 99%). Precyzyjna kontrola temperatury, obiegu powietrza i wilgotności przyspiesza twardnienie, poprawia wygląd i jakość wyrobów oraz pozwala na obniżenie kosztów produkcji. 

Gwarancja Kraft Curing:

• niezmiennie jednakowa w przekroju całej komory temperatura w zakresie +/- 1 °C
• niezmiennie jednakowa w przekroju całej komory wilgotność względna w zakresie +/- 3%
• niezmiennie jednakowa prędkość przepływu powietrza na poziomie ≤ 1 m/s
• warunki pielęgnacji dostosowane do wymagań procesu produkcji

Korzyści dla klienta:

• znacznie skrócony czas twardnienia,
• mniej pęknięć
• jednolite kolory i zredukowane wykwity
• eliminacja zjawiska kondensacji pary wodnej na powierzchniach wewnątrz komory
• redukcja ilości cementu do 10%, redukcja liczby regałów i podkładów produkcyjnych