Trawersa do układania palet w systemie regałowym w komorze pielęgnującej


KOMORA PIELEGNACYJNA VARIO CURE

Komora pielęgnacyjna składa się z systemu regałów optymalnie dostosowanych do lokalnych warunków i podzielonych na rzędy pięter. Palety są prowadzone do komory na rolkach i składowane.

Komora pielęgnacyjna służy do składowania palet w trakcie procesu wiązania świeżo zabetonowanych prefabrykatów lub do składowania pustych palet. Ruchy palet są wykonywane przez maszynę magazynującą i pobierającą.

System regałów może być obudowany panelami izolacyjnymi i wyposażony w system bram segmentowych. W zależności od wymagań klienta możliwy jest montaż systemu grzewczego. Specjalne systemy hamowania zabezpieczają przechowywane palety przed zsunięciem się w przypadku drgań.


TRAWERSA DO UKŁADANIA PALET W SYSTEMIE REGAŁOWYM VARIO STORE

Trawersa służy do układania palet ze świeżymi wyrobami w systemie regałów oraz do pobierania palet z gotowymi prefabrykatami z systemu regałów. Urządzenia do obsługi magazynów mogą wykonywać również inne zadania, np. zaopatrywanie platform pośrednich lub innych stanowisk. Obsługa w strefie bezpieczeństwa systemu regałów i trawersy odbywa się automatycznie.

W zależności od koncepcji systemu stosowane są zarówno trawersy stacjonarne, jak i podwieszane lub montowane w podłodze. Układnice podłogowe są projektowane z lub bez zagłębienia w płycie podstawy, w zależności od wymagań klienta. Udźwig wynosi od 10 ton do ponad 50 ton, prędkości podnoszenia i jazdy są dostosowane do niezbędnego czasu cyklu.