NAUTILUS™ - system cyrkulacji powietrza w komorze dojrzewania

System cyrkulacji powietrza NAUTILUS™ firmy KRAFT CURING optymalizuje proces hydratacji cementu dzięki cyrkulacji ciepła z hydratacji i wilgoci ze świeżego betonu w celu uzyskania jednolitego środowiska pielęgnacji w dużej komorze.

Gwarancja Kraft Curing:

• jednakowa w przekroju całej komory temperatura w zakresie +/- 1 °C oraz wilgotność względna w
zakresie +/- 3%
przepływ powietrza na poziomie ≤ 1 m/s
poziom wilgotności kontrolowany w oparciu o temperaturę pielęgnacji

Korzyści dla klienta:

zredukowany czas twardnienia, mniej pęknięć
jednolite kolory, zdecydowanie mniejsze ryzyko wykwitów
brak kondensacji na powierzchniach wewnątrz komory
5% oszczędność cementu rok do roku

nautilius