Wysokowydajne formy bateryjne

LEPSZA JAKOŚĆ POWIERZCHNI

KRÓTSZY CZAS BETONOWANIA

EKONOMICZNA PRODUKCJA MAŁYCH PARTII

Wysokowydajne formy bateryjne sprawdzają się przy pionowej produkcji jednowarstwowych, wielkopowierzchniowych elementów ściennych i stropowych lub innych wielkopowierzchniowych prefabrykatów betonowych o gładkich powierzchniach z obu stron. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni możliwa jest duża powierzchnia formowania. Nakład prac szalunkowych jest minimalny, a wykorzystanie przestrzeni zmaksymalizowane, co zapewnia wysoką wydajność systemu.

Elastyczna konstrukcja szalunków dla szerokiej gamy prefabrykatów

Dzięki opcjonalnej integracji przegród w komorze można produkować kilka elementów betonowych jednocześnie. Konstrukcja ułatwia dostęp do otwartych płyt szalunkowych oraz rozformowywanie. Komory są otwierane i zamykane mechanicznie lub elektrycznie. Specjalnie zaprojektowany system hydrauliczny do dokręcania poszczególnych paneli odlewniczych oraz jego solidna konstrukcja wytrzymują nawet ciśnienie hydrostatyczne podczas betonowania. Zaawansowany system wibracji zapewnia skuteczne zagęszczanie betonu.

Konstrukcja szalunków mono lub duplex

Szalunki baterii budowane są w konstrukcji mono lub duplex. W konstrukcji duplex pomiędzy ruchomymi elementami szalunku znajduje się stała płyta środkowa, dzięki czemu poszczególne sekcje komory mogą być wypełniane niezależnie od siebie.

Półmobilne formy bateryjne

Alternatywnie dostępne są półmobilne formy do baterii, jeśli konieczna jest produkcja prefabrykatów betonowych w pobliżu placu budowy. Dzięki modułowej konstrukcji można je w każdej chwili zdemontować i ponownie zmontować na potrzeby kolejnego projektu budowlanego w innym miejscu.

Innowacyjna technologia

Wysokowydajne formy do baterii są pierwszym wyborem do produkcji płaskich elementów betonowych o różnych wymiarach.

Nieskomplikowane rozformowywanie

Rozformowywanie ułatwia obrotowy szalunek zewnętrzny.