CONVECT-AIR® - system pielęgnacji wyrobów dzięki kontrolowanej cyrkulacji ciepłego powietrza

header-image-2

System CONVECT-AIR® od KRAFT CURING przyspiesza proces pielęgnacji betonu dzięki kontrolowanemu podgrzewaniu powietrza cyrkulującego w komorze dojrzewania. System zaprojektowano do podnoszenia temperatury podczas pielęgnacji zaformowanych wyrobów betonowych prefabrykowanych na mokro (wet-cast oraz wyroby o wysokim współczynniku W/C).

Gwarancja Kraft Curing:

• podgrzewanie cyrkulującego w komorze dojrzewania powietrza
• rozwiązanie jest wydajne, minimalizuje straty ciepła i koszty energii
• wydajność równa 93%
• idealne dla prefabrykatów o wysokim współczynniku w/c
• temperatura pielęgnacji od 40°C do 60°C z tolerancją +/- 3°C C

Korzyści dla klienta ze stosowania systemu:

• równomierny przyrost wytrzymałości wstępnej
• zredukowana liczba pęknięć naroży i krawędzi
• znacznie zredukowany czas twardnienia, do 8 – 10 godzin
• wydajny, efektywny, łatwy w eksploatacji i utrzymaniu
• wydajny system suszenia po uprzedniej pielęgnacji vapor lub za pomocą pary
• dostępne z palnikiem na olej napędowy, gaz ziemny lub gaz propan butan, z wykorzystaniem gorącej wody lub pary