Zautomatyzowany system obiegu palet

Zautomatyzowane systemy cyrkulacji firmy Vollert wyznaczają techniczne standardy w zakresie nowoczesnej produkcji prefabrykatów betonowych:

◎  optymalny stopień automatyzacji gwarantujący ekonomiczne procesy

◎  najnowocześniejsza technika maszynowa gwarantująca racjonalne procesy robocze (roboty szalunkowe sterowane CADCAM, w pełni zautomatyzowane rozdzielacze betonu, urządzenia tokarskie, inteligentna technika załadunku i podnoszenia).

Produkcja realizowana jest na paletach szalunkowych, które w jednym cyklu transportowane są ze stanowiska na stanowisko.

Elementy prefabrykowane to przede wszystkim elementy płaskie, takie jak płyty (płyty warstwowe i płyty kanałowe) i ściany (ściany pełne, ściany podwójne, elementy warstwowe), ale także części specjalne lub inne prefabrykaty betonowe.

Korzyści dla klienta:

◎  wzrost ilości, jakości i wydajności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji – inwestycja w porównaniu do stacjonarnego procesu produkcji jest wyższa, ale zwraca się bardzo szybko przy odpowiedniej wydajności;

◎  dowolny stopień automatyzacji: od prostych modułowych rozwiązań podstawowych do wysoce złożone systemy wielofunkcyjne