Robot magazynujący SMART STORE

Nowoczesne roboty magazynowe przejmują dziś ważne zadania w zakładzie produkcji prefabrykatów betonowych i dzięki rosnącej automatyzacji zapewniają wyższą produktywność zakładu.

Po zakończeniu procesu rozformowywania i czyszczenia, odstawione palety i szalunki lub ich elementy oraz prefabrykaty są przejmowane bezpośrednio przez robota magazynowego i umieszczane na przenośniku rolkowym do następnego procesu szalowania lub tymczasowo składowane w magazynach magazynowych.