formy TT do stropów

W przypadku stropów o dużej rozpiętości często stosowane są sprężone płyty betonowe TT.
Dzięki systemom form TT można osiągnąć rozpiętości podpór do 20 m z betonem i bez betonu towarowego.