Belka trwawersowa podnosząca Smart Lift

Belka podnosząca służy do podnoszenia prefabrykatów betonowych, głównie ścian, ze stołu przechylnego.

Belka podnosząca składa się z dźwigara jezdnego, który jest połączony z suwnicą halową za pomocą dwóch wózków i może być przesuwany. Do belki podnoszącej przymocowanych jest kilka elektrycznych podnośników linowych, z których każdy wyposażony jest również w wózek, ale możliwe są również prostsze konstrukcje.

Obsługa podnośnika odbywa się ręcznie za pomocą pilota radiowego. Można napędzać i podnosić pojedynczy elektryczny wciągnik linowy lub włączać inne elektryczne wciągniki linowe w zależności od potrzeb, które są następnie wspólnie sterowane za pomocą jednego pilota radiowego.

Dzięki tej zmienności możliwe jest podnoszenie prefabrykatów betonowych o różnych wymiarach i punktach mocowania ze stołu uchylnego i umieszczanie ich w regałach transportowych lub na ramach A do dalszego transportu.

W wielu zakładach stosuje się również dodatkowe ramy pomocnicze.