AFINITAS PRIMA - SYSTEM AUTOMATYZACJI PRODUKCJI DO WYROBÓW WET CAST

System automatyzacji produkcji Prima wet cast to najnowocześniejszy system zarządzania produkcją, który zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność w produkcji odlewów mokrych. Pozwala on monitorować, mierzyć, analizować i optymalizować procesy, dzięki czemu zakład może działać zdecydowanie bardziej efektywnie niż zakład działający w tradycyjnej konfiguracji.

Prima to w pełni zautomatyzowany system od Afinitas, który pozwala producentom tak zorganizować kolejne stacje produkcyjne, by umożliwić śledzenie i pomiary wydajności w czasie rzeczywistym.

Jakie wyroby można wyprodukować za pomocą systemu Prima wet cast?

Za pomocą systemu Prima możliwa jest produkcja szerokiej gamy wyrobów betonowych, w tym rur, bloków, kręgów i dennic, pierścieni. System Prima może być również wykorzystywany do produkcji wszelkich niestandardowych prefabrykatów betonowych, w tym produktów do kształtowania krajobrazu, bloków betonowych i ścian oporowych.

Jest to idealny system do wszelkich zastosowań, w których opracowuje się wyroby w postaci odlewów mokrych.

Kluczowe zalety automatyzacji Prima wet cast

Pełna automatyzacja procesów produkcji prefabrykatów betonowych ma kilka kluczowych zalet. System Prima został zaprojektowany tak, aby linia produkcyjna była bardziej wydajna i bezpieczna oraz lepiej zorganizowana.

W jaki sposób w pełni zautomatyzowany system produkcji elementów prefabrykowanych może pomóc Twojej firmie? Przeczytaj jakie możesz odnieść korzyści z wdrożenia systemu PRIMA:

◎ Zmniejszenie nakładu pracy i zwiększenie produktywności:

W przeciwieństwie do wielu zakładów wykonujących odlewy mokre, w których formy stoją nieruchomo na podłodze, Prima wprowadza system, w którym formy automatycznie krążą w pętli między wyspecjalizowanymi stanowiskami roboczymi. Stanowiska te dzielą proces na etapy, takie jak rozformowywanie, czyszczenie i oliwienie form, zbrojenie, wypełnianie form i w końcu utwardzanie.

Te wyspecjalizowane stanowiska pracy, stworzone zgodnie z zasadami koncepcji oszczędnej produkcji, umożliwiają szybszą realizację procesu dzięki wyeliminowaniu zbędnych zadań. W rezultacie znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na siłę roboczą.

 

◎ Działanie stacji roboczych Prima:

Po zakończeniu wszystkich operacji na danym stanowisku roboczym, w systemie Prima stanowisko jest zgłaszane jako "gotowe", a operatorzy mogą przejść do innych stanowisk. Po zgłoszeniu "gotowości" przez wszystkie stacje robocze formy przesuwają się o jedną pozycję do przodu na linii montażowej w celu wykonania kolejnej operacji.

Ten liniowy proces oferuje znaczny wzrost wydajności w porównaniu z innymi systemami do wet cast dostępnymi na rynku.

◎ Śledzenie parametrów produkcji

System znakowania RFID jednoznacznie identyfikuje formę i śledzi jej status, dostarczając informacji na temat czasu trwania procesu, wymagań dotyczących  zbrojenia i wypełnienia.

System automatyki Prima wetcast pozwala operatorom na przygotowanie i efektywne wykonanie niezbędnych operacji dla każdej formy. Ponieważ każda stacja robocza musi potwierdzić zakończenie operacji, system Prima śledzi czas potrzebny na wykonanie każdej formy. Taka informacja zwrotna ujawnia "wąskie gardła" i daje kierownikowi informacje, które pozwalają na dalsze doskonalenie procesów produkcyjnych.

W rzeczywistości członkowie zespołu mogą zarządzać procesem z dokładnością co do sztuki.

Prima oferuje również ekran śledzenia produkcji w czasie rzeczywistym w zakładzie,dzięki czemu operatorzy natychmiast wiedzą, czy dane stanowisko pracy jest opóźnione w stosunku do harmonogramu i mogą podjąć odpowiednie działania, aby przywrócić je do normalnego stanu.

 

◎  Zwiększone bezpieczeństwo zakładu produkcyjnego: 

System do automatyzacji wet cast Prima jest w pełni zgodny z wymogami bezpieczeństwa i znacząco poprawia bezpieczeństwo w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w produkcji wetcast.

Prima eliminuje konieczność używania wózków widłowych w obszarze produkcji, nie ma też konieczności transportu wyrobów ani kubłów z betonem nad głową.

Ponadto specjalistyczne stanowiska pracy mogą być zaprojektowane w sposób ergonomiczny (np. z przeciwwagami, które eliminują konieczność używania siły do manipulowania ciężkimi narzędziami w niewygodnych pozycjach). W rezultacie powstaje bezpieczniejsze i bardziej wydajne środowisko pracy.

 

 Uproszczenie planowania produkcji:

Podczas planowania produkcji na dany dzień, system Prima umożliwia dostęp do wszystkich danych historycznych dotyczących odpowiednich form wetcast.

Kierownik produkcji może przeanalizować zapotrzebowanie na beton i siłę roboczą na dany dzień i odpowiednio skoordynować kolejkę, aby zoptymalizować przepustowość. Informacje te mogą być wykorzystane do stworzenia planu produkcji, który jest realistyczny i wykonalny, a także do identyfikacji potencjalnych wąskich gardeł, zanim staną się one problemem.