System centralnego stołu transferowego CSP (central shifter plant)

Centralnym elementem systemu jest stół transferowy VArio SHIFT, dzięki któremu działanie systemu jest maksymalnie elastyczne. Łączy on zalety systemu obiegowego i stacjonarnego toru nawierzchniowego.

Pozwala na niezależną pod względem czasowym realizację poszczególnych procesów roboczych, takich jak zbrojenie, betonowanie czy utwardzanie. Umożliwia równoległą produkcję prefabrykatów betonowych nawet zbrojonych i złożonych w różny sposób.

Centralny stół transferowy transportuje łoże szalunkowe wzdłuż do miejsca, w którym ma być ono użyte. Następnie wózki poprzeczne przesuwają je na stanowiskach transferowych poprzecznie w lewo lub w prawo do odpowiedniej stacji obróbki. W praktyce oznacza to brak przestojów i brak czasu oczekiwania: w zakresie technologii produkcji wszystko przebiega całkowicie niezależnie od czasów cyklu.

W systemie dostępne są również stacje buforowych do pośredniego składowania częściowo wykończonych ścian lub sufitów.