SYSTEM KONTROLI I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

MÓZG NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI BETONOWEJ

Nowoczesny system sterowania produkcją zapewnia dziś optymalne i terminowe dostawy wymaganych prefabrykatów betonowych na place budowy i do klientów. W sposób ciągły kontroluje i nadzoruje wszystkie procesy i maszyny w zakładzie produkującym prefabrykaty betonowe, od przygotowania pracy i stanowisk roboczych po procesy magazynowania i załadunku. Jest centralnym interfejsem dla konstruktywnie tworzonych danych z modelu BIM i istniejących systemów ERP.

W związku z tym nazywany jest również mózgiem nowoczesnej prefabrykacji. Centrum sterowania Vollert zawiera wszystkie typowe dla branży interfejsy CAD/CAM.

Przydział palet jest optymalizowany, wszystkie maszyny mogą być sterowane a dane automatycznie śledzone i przetwarzane, zarządzane są sekwencje pobierania i czasy utwardzania a dodatkowo udostępniane są liczne statystyki.

Wszystkie ważne listy zamówień i kluczowe liczby są zawsze w zasięgu wzroku. Wydruki etykiet, elementów, planów przydziału lub ich wizualizacja na stanowisku pracy ułatwiają proces produkcji i późniejsze zarządzanie miejscami składowania.

Już w fazie rozwoju zwrócono uwagę na prostą koncepcję działania - learning by doing.