UrządzeniaBFSdziałające w oparciu o stale rozwijaną technologię produkcji betonu wirowanego pozwalają na produkcję najwyższej jakości prefabrykatów z najlepszej klasy betonu. Zakres stosowania to:

Maszty do:

trakcji energetycznych

wież telekomunikacyjnych

oświetleń parkowych

słupy ozdobne latarni ulicznych

Pale do:

fundamentowania budynków, konstrukcji lądowych i morskich

wzmacniania gruntu

Podpory do:

budowli

podpory ozdobne o obrotowo symetrycznych przekrojach

Specjalnie zaprojektowany model produkcji umożliwia wytwarzanie pali i żerdzi zbetonu sprężonego lub żelbetu zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu ich montażu. Ponadto bogata oferta wyposażenia firmy BFS spełnia wymogi w zakresie cykli produkcyjnych, od przygotowania betonu aż po wirowanie, pielęgnację, rozformowanie, przygotowanie koszy zbrojeniowych, sprężanie i kontrolę. Dodatkowo zastosowanie form dzielonych umożliwia znaczne zwiększenie wydajności – w trakcie jednego cyklu produkcyjnego powstają dwa produkty. Stopień automatyzacji zależy od potrzeb klienta w zakresie wydajności i elastyczności.

Zaawansowana technologia wirowania to m.in.:
Formy o podwójnych wierzchołkach dla dwóch lub więcej sztuk w jednej formie
Proces wirowania sterowany przez PLC
Szybkie procedury otwierania i zamykania form
System szybkiego napełniania betonem
Różnorodne możliwości kształtowania słupów stożkowych: okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, ośmiokątne, ryflowane, spłaszczone, ozdobne kształty na dowolnym regularnym przekroju geometrycznym

Najważniejsze cechy instalacji do produkcji słupów wirowanych:

 • średnica zewnętrzna od 300 do 800 mm.
 • długość każdego elementu pomiędzy 6 a 50 m
 • formy dzielone dla dwóch lub więcej elementów na formę
 • komputerowo sterowany proces wirowania
 • przyspieszony proces otwierania i zamykania formy
 • wyposażenie zaprojektowane specjalnie dla suchej mieszanki betonowej: wskaźnik wodno-cementowy 0,3
 • system szybkiego wypełniania form mieszanką
 • forma stożkowa słupów: przekrój kolisty, kwadratowy, sześciokątny, ośmiokątny, żłobkowany,poszerzony oraz jako słup ozdobny, jeśli wszystkie średnice wykazują regularną formę.

Najważniejsze cechy instalacji do produkcji pali wirowanych:

Prefabrykowane betonowe pale wirowane są wykorzystywane między innymi do wzmacniania gruntu, fundamentowania budynków, morskich konstrukcji lądowych i morskich.

 • Średnica od 150 mm do 2000 mm (6ʺ do 80ʺ)
 • Długość od 6 do 50 m (20ʹ do 164ʺ) sprężone lub zbrojone
 • Pale z końcówką stożkową lub cylindryczne  pale jednoczęściowe
 • Pale cylindryczne łączone
 • Pale kwadratowe/oktogonowe typu złączonego 
 • Mikropale, pale typu H

W razie konieczności słupy, pale i podpory można wytwarzać metodą wibracyjną. Zarówno w przypadku elementów z żelbetonu, jak i z betonu sprężonego – BFS dostarcza dostosowaną do potrzeb klienta linię produkcyjną.