Do produkcji ścian podwójnych niezbędna jest obrotnica. Jedną z możliwych wersji jest obrotnica podciśnieniowa. Dzięki temu możliwe jest zredukowanie szczeliny pomiędzy dwoma powłokami ściany niemal do zera - w efekcie otrzymujemy ścianę o 2 gładkich bokach.

W tym celu "pierwsza warstwa" podwójnej ściany jest po utwardzeniu ustawiana na ramie próżniowej urządzenia obracającego przez urządzenie podnoszące z palety szalunkowej. Poprzez uruchomienie próżni "pierwsza warstwa" zostaje zamocowana na ramie obrotowej. Następnie można ją obrócić o 180° i umieścić w świeżo zabetonowanej "drugiej warstwie". Poprzez dezaktywację próżni "pierwsza warstwa" zostaje uwolniona z ramy obrotnicy.

W przypadku firmy Vollert jest to oczywiste: starannie zespawana, szczelna pod względem próżniowym konstrukcja oraz wiele funkcji automatycznych przy wytwarzaniu i kontroli podciśnienia sprawiają, że ta nowoczesna technologia jest dziś szeroko stosowaną metodą produkcji.