1. Kontrola procesu pielęgnacji z dowolnego miejsca.

Interfejs Access Anywhere jako element systemu AutoCure® gwarantuje pełny dostęp do procesu pielęgnacji wyrobów betonowych z dowolnego urządzenia służącego do komunikacji (komputer, tablet, telefon) i stanowi pomocne rozwiązanie dla techników i kierowników produkcji, którzy muszą zapewnić niezakłócony przebieg procesów każdego dnia (więcej o AutoCure przeczytasz tutaj).

Dzięki interfejsowi możliwa jest zdalna obserwacja oraz monitorowanie i kontrola procesu pielęgnacji wyrobów betonowych w dojrzewalni. Proces sterowania urządzeniami w celu osiągnięcia zadanych parametrów dzięki użyciu interfejsu może odbywać się nie tylko w zakładzie produkcyjnym z poziomu ekranu systemu, ale z każdego miejsca na ziemi, w dowolnym czasie. 

Access Anywhere service router

2. Możliwości interfejsu Access Anywhere.

Interfejs umożliwia między innymi:

  • zmianę ustawień w przypadku np. zmiany asortymentu; 
  • odczyt i porównanie parametrów procesu;
  • archiwizację i tworzenie analiz wspierających proces kontroli jakości.

ACCESS ANYWHERE® zapewnia natychmiastowy mobilny dostęp do danych dotyczących procesu utwardzania betonu, odzwierciedlając interfejs dostępny zazwyczaj tylko na ekranie AutoCure® w fabryce, a także dostęp do sterownika PLC i wgląd w zmiany w oprogramowaniu. 

Jeśli pojawi się informacja o problemie, kierownik produkcji w zakładzie lub technik KRAFT CURING mogą zdalnie sprawdzić, na czym problem polega. 

Dzięki czujnikom ciśnienia zamiast manometrów, ACCESS ANYWHERE® może pokazać, czy poziom ciśnienia jest zbyt niski lub wysoki i czy wymaga regulacji. 

Jeśli nie ma dostępnej sieci lub jeśli technicy serwisowi Krafta nie mogą uzyskać dostępu do sterownika PLC AutoCure® za pośrednictwem niestandardowego serwera, połączenie można nawiązać przez Internet, korzystając z routera serwisowego. 

Jako samodzielny produkt lub w połączeniu z funkcją ACCESS ANYWHERE®, dodatek ten umożliwia technikom serwisowym Krafta dostęp do sterownika AutoCure® PLC z dowolnego miejsca na świecie.

 

3. Czego potrzebujesz by korzystać z interfejsu Access Anywhere?

ACCESS ANYWHERE® obejmuje licencję na dostęp do panelu dotykowego w celu przeglądania i zmiany parametrów systemu utwardzania. Oprogramowanie tworzy kopię tego, co widać na panelu dotykowym, na laptopie, smartfonie lub tablecie. 

W przypadku połączeń w obrębie sieci wymagane jest połączenie z siecią lokalną, a w przypadku połączeń poza siecią lokalną wymagane jest połączenie VPN (router serwisowy). 

Pozycja ta nie obejmuje routera serwisowego, który jest wymagany do zdalnego połączenia poza siecią lokalną (na przykład połączenia z domu do systemu utwardzania w fabryce). 

Wymagany jest panel komfortowy (nie podstawowy). 

 

4. Co jest potrzebne do uzyskania pełnego dostępu zdalnego?

W celu uzyskania pełnego zdalnego dostępu konieczne będzie korzystanie z modułu routera serwisowego. Moduł ten umożliwia zdalne połączenie między użytkownikiem a sterownikiem PLC firmy Siemens. Moduł routera wymaga dostarczenia przez klienta następujących elementów:

  • podłączenia zasilania 24 VDC (dostępne już w szafie sterowniczej firmy Kraft Curing),
  • połączenia ethernetowego do sterowników firmy Siemens (przez przełącznik lub bezpośrednio do jednostki centralnej) oraz
  • połączenie ethernetowe z Internetem (stały adres IP lub adres IP przez serwer DHCP).

Po prawidłowej instalacji i podłączeniu router umożliwia zdalny dostęp do sterownika PLC z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu.

Moduł ten umożliwia technikom firmy Kraft zdalny dostęp do systemu w celu zdalnej diagnostyki oraz, w pewnych okolicznościach, wprowadzanie zmian w programie, jeśli jest to wymagane.

Router serwisowy nie zawiera licencji na zdalne przeglądanie oprogramowania AutoCure®, które jest wyświetlane na panelu dotykowym.