W związku z pandemią Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, operatorem programu, przygotowało szereg zmian w programie dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie w ramach tzw. premii technologicznej. Nabór wniosków o premię na korzystniejszych zasadach wprowadzonych w ramach funduszowego pakietu antywirusowego i tarczy antykryzysowej ruszył 1 czerwca, i będzie trwał do 30 grudnia 2020 r.. Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym.

Główne udogodnienia w programie to: zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł (wnioskodawca od 1 czerwca może ubiegać się o większą kwotę), rezygnacja z konieczności posiadania wkładu własnego (nawet 100% kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym), rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych (za wydatki kwalifikowalne w projekcie będzie mógł być uznany nie tylko zakup i montaż środków trwałych nabywanych w ramach projektu, ale również koszt ich transportu, koszty niezbędnych do realizacji inwestycji ekspertyz i projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom), a także zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej – wystarczy wykazanie, że oferowane przez przedsiębiorcę produkty lub usługi będą innowacyjne w skali przedsiębiorstwa. Innymi słowy wymóg ten oznacza konieczność wprowadzenia do oferty firmy niewytwarzanych dotąd towarów lub nowego rodzaju świadczonych usług. Innowacje o wyższej skali (ogólnokrajowej) podlegają dodatkowej punktacji.

Do tej pory z przygotowanego przez BGK pakietu rozwiązań pomocowych skorzystało już ponad 5 tysięcy przedsiębiorstw. Jak tłumaczy Paweł Chorąży – dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich BGK – nowe zasady ubiegania się o bezzwrotną premię technologiczną wspierają tych, którzy mimo kryzysu chcą się rozwijać, utrzymywać produkcję i zatrudnienie.

Aby złożyć wniosek o przyznanie premii technologicznej w BGK, przedsiębiorca musi skorzystać z kredytu technologicznego w jednym z dziewiętnastu banków współpracujących z BGK.

Szczegółowe zasady obowiązujące w nowym naborze wniosków można sprawdzić na stronie www.bgk.pl/innowacje-technologiczne oraz: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/ruszyl-nabor-wnioskow-o-premie-technologiczna-na-nowych-zasadach.

Przypomnijmy tylko: Wsparcie jest finansowane z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zmiany w zasadach funkcjonowania Kredytu na innowacje technologiczne wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z programu: oferujemy nasze wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w zakresie dotyczącym specyfikacji technologii oferowanych przez współpracujących z nami dostawców. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące korzyści, jakie w długofalowej perspektywie może przynieść inwestycja w technologie oferowane przez naszych partnerów.