Największe na świecie 32. Międzynarodowe Targi Specjalistycznych Maszyn Budowlanych, Sprzętu i Urządzeń Stosowanych w Budownictwie oraz Maszyn Górniczych Bauma 2019 dobiegły końca.  Od 8 do 14 kwietnia blisko 3700 wystawców prezentowało swoje nowości, ale także swoje największe i najcięższe maszyny. Zarząd Baumy już od dawna cieszył się na targi największe w historii: w przygotowania zaangażowanych było ponad 13 000 samochodów ciężarowych i  blisko 600 ciągników siodłowych. Niektórzy wystawcy zaczęli przygotowywać stoiska już w listopadzie, wiele firm zaprezentowało po kilkadziesiąt lub więcej rozwiązań. Tegoroczna Bauma przeszła już do historii nie tylko jako targi największe pod względem ilości wystawców (3702 firmy), zajmowanej powierzchni (614 tys. m) i ilości gości (ponad 600 tys. zwiedzających), ale również jako wydarzenie wyznaczające trendy w branży budowlanej, górniczej i wodno-kanalizacyjnej. Poniżej przygotowaliśmy krótki przegląd topowych tematów.

  1. Cyfryzacja jako jeden z głównych trendów rozwoju branży.

Cyfrowe zarządzanie maszynami i rozwiązania telematyczne jako standard w branży maszyn budowlanych to już kwestia niedalekiej przyszłości. Wielu wystawców z różnych segmentów produktowych zaprezentowało podczas Baumy różnorakie czujniki i programy, które dostarczają odpowiedzi na pytania takie jak: Gdzie znajduje się maszyna? Ile godzin przepracowała? Czy są obecne kody błędów? Kiedy należy ponownie podjąć działania konserwacyjne i serwisowe?

Oprócz czujników i chipów ważnym elementem obsługi maszyn stają się aplikacje na smartfon, tablet lub PC, które umożliwiają monitorowanie pracy urządzeń oraz wdrażanie programów naprawczych, umożliwiając tym samym zwiększenie ich sprawności oraz wydłużenie czasu działania.

2. Niedobór wykwalifikowanych pracowników jako jedno z głównych wyzwań.

O tym, że brak specjalistów stanowi poważny problem dla branży – mówi się już od dawna, jednak nigdy dotąd braki kadrowe nie były aż tak dotkliwe. Ponad 58% wystawców zadeklarowało w ankiecie, że niedobór wykwalifikowanych pracowników jest jednym z kluczowych problemów. Inne kluczowe wyzwania branży to: rosnąca presja konkurencyjna i cenowa (31%), zaostrzenie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska (24%) oraz cyfryzacja procesów biznesowych (19%).

3. Cyfryzacja i mobilność elektryczna jako główne obszary badawcze.

O tym, że cyfryzacja zyskuje na znaczeniu w przemyśle maszyn budowlanych wspomnieliśmy już powyżej, wciąż jednak jest to obszar, w którym jest wiele do zrobienia: tylko 4% wystawców uważa się za liderów pod względem cyfryzacji. Ponad połowa ankietowanych  przeprowadziła już cyfryzację części przedsiębiorstwa (28%) lub zaczęła to robić (25%). Jednak 22% nadal się zastanawia, a 20% nie widzi potrzeby podejmowania żadnych działań. Oprócz elektromobilności najważniejszymi dziedzinami badawczymi w branży są tematy cyfrowe – od sieci cyfrowych w ramach produkcji i poza nią, po BIM i Internet of Things (autonomiczny system komunikacji między obiektami fizycznymi – maszynami, robotami). Przewidywania są takie, że liczba urządzeń zaangażowanych w komunikację maszyna – maszyna będzie rosła w zaskakującym tempie: liczbę wszystkich tzw. inteligentnych urządzeń zdolnych do komunikowania się pomiędzy sobą i współdziałania z ludźmi w 2020 r. szacuje się na około 50 miliardów.

4. Rozwiązania propagujące idee ochrony środowiska, ochrony zasobów i zrównoważonego rozwoju jako cele na najbliższe lata.

ALTERNATYWNE NAPĘDY

Producenci widzą przyszłość branży między innymi w elektryfikacji, która umożliwiłaby produkcję maszyn czystszych   w eksploatacji, cichszych i bardziej wydajnych. Już dzisiaj wiele maszyn o niższym zakresie mocy wyposażanych jest w napędy elektryczne, i coraz większym zainteresowaniem cieszą się pojazdy hybrydowe. Aktualnie opracowywane są również systemy wspomagające pracę przy oświetleniu i włączające silnik spalinowy dla osiągnięcia maksymalnej mocy. Badany jest ponadto aspekt bezpieczeństwa pod kątem pełnego wdrożenia autonomicznych maszyn na skomplikowanych budowach. Dlatego reasumując można powiedzieć, że głównym tematem tegorocznych targów Bauma 2019 były aktualne osiągnięcia wiodących producentów z całego świata.

UNIKANIE I REDUKCJA EMISJI PYŁÓW I GAZÓW

Unikanie lub redukcja wszelkiego rodzaju emisji pozostaje głównym obszarem innowacji technicznych i usprawnień w szeroko pojętej branży budowlanej. Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w zakresie racjonalnej modyfikacji technologii mają bowiem skutkować korzyściami nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla zdrowia pracowników budowlanych i mieszkańców. „Tym bardziej cieszy fakt, że wiele innowacji zaprezentowanych na tegorocznej Baumie ma wpływ na zrównoważony rozwój, ochronę zasobów i ochronę środowiska”, stwierdziła Mareile Kästner, kierownik projektu Bauma.

Generalnie należy stwierdzić, że rok Baumy 2019 to dla branży bardzo dobry rok. Dodatkowo większość ankietowanych prognozuje, że inwestycje pozostaną do końca roku na wysokim poziomie. Ilustruje to pozytywny klimat dla dalszego rozwoju przemysłu maszyn budowlanych. Pokazuje to jednak również, że „ponadprzeciętna gotowość do inwestowania jest konieczna, aby utrzymać konkurencyjność w dłuższej perspektywie czasowej” – jak mówi Klaus Dittrich, prezes zarządu Monachijskich Targów, oceniając klimat sprzyjający inwestycjom. Czy Baumie 2022 będzie towarzyszył podobny klimat? O tym przekonamy się dopiero za 3 lata.